Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Печеливши ключови показатели за ефективност
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
Първа седмица:
 
Общ преглед на показателите
Видове показатели
Ключови показатели за резултати (KRI)
Ключови показатели за ефективност (KPI)
KPI – характеристики и примери
Разлики между показателите
Правилото 10/80/10
Отрицателни ефекти при измерване на ефективността
Управленски модели и въздействие върху KPI
Балансирана карта за оценка (BSC)
Недостатъци на BSC
Методиката Хошин Канри
Отвъд бюджетния модел
От информативни към подпомагащи решенията отчети
Най-добри практики
Основополагащи правила за KPI
Партньорство
Делегиране
Измерване на важното
Връзка със стратегията
Проектиране на система за измерване на ефективността
Разбиране за възможностите
Основни трудности при прилагане
Верикална и хоризонтална интеграция
KPI характеристики в системата за измерване
Методът CF
Синтез на показателите
Алгоритъм на Немхаузер
Табло на показателите за ефективност (dashboard)
Втора седмица:
 
Измерване на работата с клиенти
Нетен промоционален резултат (NPS)
Индекс на удовлетвореност
Измерване на ангажираността
Измерване на ефективността на вътрешните процеси и качеството
Лийн и 6 Сигма
Как се мери качеството
Показатели за качество
Изчисляване на вътрешната производителност
Измерване на загубите
Анализ на поръчките
Измерване на ефективността на персонала
Удовлетвореност и ангажимент
Коефициент на удовлетвореност
Ниво на ангажираност
Застъпничество (SAS)
Ефективност на подбора
Време за наемане
Факторът Брадфорд
Средно-прослужено време
Текучество
Възвръщаемост на обучението (TROI)
Тест
 
LEARNING SOLUTIONS