Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Печеливши ключови показатели за ефективност
Помощ Регистрация Вход  English
Целта на курса е да запознае участниците с основни методи, техники и инструменти за измерване на фирмената ефективност.
 
Ще научите:
 • Кои са характеристиките на успешните показатели за ефективност
 • Как да прилагате показатели, които водят до положителни промени
 • Как действат KPIs като част от различни управленски модели
 • Как управленските ви отчети да станат инструменти за действие
 • Как най-удачно да селектирате и интегрирате KPIs в цялостната фирмена система за измерване на ефективността
 • Как да измервате и оценявате успеха на вашите клиенти
 • Как да измервате ефективността на вътрешните си процеси
 • Как най-добре се мери качеството
 • Как да измервате ефективността на персонала, подбора и обучението
Участници
Курсът е подходящ за изпълнителни директори, началник отдели, проектни лидери, ръководители качествен контрол, производство, доставки, бизнес развитие, управление на промяната и всички мениджъри и специалисти, ангажирани с изпълнението на стратегическите цели на техните компании.
 
Форма на провеждане
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.
 
Онлайн форматът (е-обучение), включва:
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа:
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.
 
 
LEARNING SOLUTIONS