Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Печеливши ключови показатели за ефективност
Помощ Регистрация Вход  English
Ключовите показатели на ефективността (Key Performance IndicatorsKPIs) са необходими за успеха на всяка компания. Те се използват за следене и измерване на представянето на фирмите и позволяват на мениджърите и служителите да разберат какво трябва да се направи, за да се подобри организацията. Те са набор от измерители, свързани с критичните за успеха на фирмата фактори. Следето на тези показатели е равносилно на безценно разузнаване на собствения бизнес.
 
Компаниите вече не могат да разчитат единствено на финансовите си показатели. Ако държат да се развиват в съвременните икономически условия, те трябва да следят и не-финансови показатели, от рода на бързина на реакцията, качество на продуктите, удовлетворение на клиентите и на персонала и т.н.
 
Известна е максимата – свършва се онази работа, която се измерва. Въпреки това, в много компании измерването не е много адекватно. Използват се неточни измерители. Инициативите, свързани с измерване, се сглобяват набързо, без особена връзка с критичните фактори за успеха и без консултиране на пряко засегнатия персонал. Повечето отчети, регистриращи представянето и състоянието на фирмата, не са управленски инструменти, а най-обикновени информационни меморандуми.
 
Управлението и анализа на ключовите показатели отнема време и енергия. Затова е важно да се подберат подходящите KPIs, които адресират специфичните нужди на компанията. Този курс ще ви научи да разработвате и прилагате печеливши ключови показатели за ефективност, които ще направят работата ви по измерване на представянето на компанията доста по-смислена.
 
Курсът разглежда успешни управленски методи и техники на измерване, илюстрирани с множество примери на добри практики, трудностите при проектиране и прилагане на KPIs, практическото приложение и изчисление на основни примерни показатели, свързани с измерване на работата с клиенти, ефективността на вътрешните процеси, качеството и персонала.
 
Освен, че ще е от полза за ръководителите и проектните екипи на компанията, ако наученото в този курс се приложи, то ще остави трайна следа във вашата фирма или поне ще придаде завършеност и смисъл на всички ваши инициативи, които целят измерване на ефективността.
 
 


Дати 4 - 17 Април, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS