Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Стратегическо снабдяване – инструменти и техники
Помощ Регистрация Вход  English

Подробна програма

 

Първа седмица:

 

  1. Изготвяне на стратегия

Цели и задачи на закупуването

Влияние върху фирмените резултати

Стратегически принципи

Анализ на вътрешните изисквания

Анализ на външната среда

Определяне на количествени цели

Стратегия по стокови групи

Приложение на стратегията

 

  1. Управление на доставчиците

Ключови въпроси и цикъл

Подбор на доставчици

Оценка на доставчиците

Контрол на доставчиците

 

3.   Управление на риска в снабдяването

Дефиниция и идентифициране на рисковете

Оценка и контрол на рисковете

Предпазване от особени рискове

Анализ на портфейла на доставчика

Пасивно управление на риска

Активно управление на риска

Изпреварващо управление на риска

 

 

Втора седмица:

  1. Практически методи и инструменти

Анализ на стойността

Анализ ABC

Техниката на портфейла

Портфейлът от стокови групи

Портфейлът с доставчици

Анализ на ценовата структура

 

  1. Преговори при закупуване

Преговорни принципи в закупуването

Какво мотивира преговорите?

Преговорни стратегии

Подготовка – формуляр за преговори с доставчик

Преговорни цели

Преговорни цели (практически пример)

 

  1. Преговори при закупуване (продължение)

Вербална комуникация

Невербална комуникация

Преговорни етапи

Конкурентно договаряне (MPP)

Харвардският метод (BATNA)

 

Тест

 

 

LEARNING SOLUTIONS