Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Печеливши ценови стратегии и тактики
Помощ Регистрация Вход  English
Целта на този курс е да разсее погрешното тълкуване, че ценообразуването е елементарен процес за изчисляване на правилната цена на продукта.
 
През годините водещите фирми са разбрали, че ценовата стратегия изисква активно управление. Трябва да се управлява избора какво се предлага, как се комуникира цената и стойността, какви възприятия се насърчават при договарянето и какви решения се вземат относно конкурирането за пазарен дял.
 
Днес водещи фирми се облягат на принципите на стратегическото управление на цените, за да могат ефективно да влияят на желанието на клиентите да плащат. На практика, фирмите не реагират на кривите на търсенето, а направо ги изместват.
 
Печелившото управление на цените се простира отвъд простите понятия за търсене и еластичност. Трябва да може да се влияе и на възприятията за парична и психологическа стойност и потребителските решения.
 
Принципите на стратегическото управление на цените, все повече се приемат от водещите фирми. Но те все още имат проблеми с прилагането им. Представянето на материала е оптимизирано около Каскадата на стойността, която организира задачите и казусите в 6 отделни категории.
 
Курсът показва на мениджърите как да преминат от тактическа оптимизация, без възможност за влияние на пазара, към стратегическо му управление. Така, ценообразуването става неизменна част от стратегията за печеливш растеж, вместо да е само несръчен инструмент за насърчаване на продажбите и спасителен пояс за пазарния дял.
 
Курсът помага на функционалните мениджъри да се отърват от грешните мисловни стереотипи относно ценовата политика, които често водят до конфликти и ги карат да вземат губещи решения. Целта на управлението на цените е намирането на комбинация от марж и пазарен дял, която максимизира рентабилността в дългосрочен план.


Дати 29 Май -
11 Юни, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS