Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Лийн управление на снабдяването (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
Повечето компании все още вярват, че оптимизацията на снабдяването е свързана с подобряване на точността на прогнозирането, че перфектните прогнози са възможни и, че това е правилната посока и добра практика. Истинският проблем на управлението на снабдяването днес, обаче, е не как да подобрим точността на прогнозите и така да намалим несигурността, а как да елиминираме нуждата от сигурност в планирането.
 
Индустриалните вериги на доставки не се справят ефективно с условията в съвременния свят, който се характеризира с изменчивост, несигурност, сложност и неопределеност. В момента тече интензивен дебат как да се планира снабдяването. Част от експертите са за подобряване на традиционните подходи чрез все по-сложни системи и прогнозиране, а друга част са за лийн подходите.
 
В днешните системи за планиране на снабдяването влизат големи количества резервни запаси, които не се използват за компенсиране на честите промени в търсенето. Тези “мъртви запаси“ са отговорни за повишените нива на оборотен капитал. Ефективността на традиционните системи, включително ERP, са поставени под съмнение.
 
Често се случва, производството на продукти със стабилно пазарно присъствие да се колебае с все по-голяма амплитуда. Явлението се нарича “камшичен ефект“ и може да компрометира работата на много снабдителни вериги. Лошата новина е, че тези проблеми не могат да се решат с допълнителни настройки на системите. Трябва да се търси нова посока за планиране на снабдяването.
 
Лийн принципите, “канбан“ и други подобни методи са станали популярни в много индустрии като алтернативи на традиционното планиране. Първоначално те се прилагат в автомобилното производство, но днес са адаптирани за редица производствени браншове.
 
Когато лийн се прилага в цялата верига на доставки, някои компании казват, че този метод прекалено опростява нещата. Но лийн постига стабилна поточност в отговор на това, което искат клиентите. Лийн разработва контролирана динамична адаптация на целевите равнища на запасите в отговор на променящите се условия по веригата на доставките. Може да изглежда близко до ума, но всъщност е радикална смяна на парадигмата на днешния планов процес и поддържащите го системи.
Теоретичната основа на управлението на променливостта и заравняването на запасите е поставена с цикличните графици и продуктовите колела. Тези нови елементи дават ключа за справяне с променливостта и спиране на разпространяването на волатилността нагоре по веригата на доставките.
 


Дати 4 - 17 Април, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS