Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Надеждно измерване със смислени показатели
Помощ Регистрация Вход  English
Днес мениджърите знаят много повече за показателите и измерването на ефективността. Това не означава, че имат представа как да накарат екипите си да произвеждат и продават повече или да обслужват клиентите по-добре. Фирмите са затрупани с измерители. Скоростта на създаване и приемане на нови метрики е по-голяма от тази на отсяване на онези, които нямат нищо общо с бъдещите финансови резултати.
 
Истината е, че познатите измерителни методи и системи са станали самоцел и създават повече главоболия, отколкото да постигат повишена ефективност. Освен това, прекаленият фокус върху самите показатели, а не върху поведенията, често води до глупави действия и никаква промяна.
 
Някои от познатите недобри практики във фирменото измерване, от рода на липса на връзка между КПИ и стратегията, измерване на това, което се мери лесно, поголовно измерване на всичко, което се движи, липсата на анализ какво ни подсказват показателите и бездействието въпреки подсказаното, могат да се решат с по-добра организация, учене и по-чести апели към здравия разум.
 
Но проблемът е по-дълбок и често заровен в конструкцията на познатите измерителни системи. Чрез примери и казуси, този курс разследва пукнатите във фундамента на измерването, парадоксите и компромисите, които го съпътстват. Целта му е да оформи силуета и белезите на идеалното измерване, които включват – пестеливо използване, способност за прогнозиране, стабилност, приложимост в цялата организация, а също така и при заплащането.
 
След аргументиран анализ на сегашния ландшафт на измерване на изпълнението, курсът логично се насочва към една новост във фирменото измерване – Анализът на рентабилността на клиентите на база дейности (CPA). CPA е система, която премахва пречките и бариерите пред ефективното измерване. Тя позволява да се обвържат възнагражденията с измереното представяне по един елегантен начин, без драмата на формулите с тежести и не-финансовите сумарни показатели. CPA може да бъде от съществена полза за фирмите, чиито финансови резултати зависят от това, колко добре успяват да управляват сложните взаимоотношения с клиентите си.


Дати 16 - 29 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS