Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Ефективен анализ на надеждността за справяне с рисковете (FMEA)
Помощ Регистрация Вход  English
Анализът на режимите на отказ и техните ефекти (FMEA) е системен подход за откриване на потенциални проблеми в проектирането и в производствените процеси на продуктите и услугите. Режим на отказ е начинът, по който нещо може да се развали и да спре да работи. А отказът е грешка или дефект, особено такъв, който засяга клиента, бил той настоящ или бъдещ.
 
Анализът на ефектите означава да се проучат последиците в резултат на дефектите. Отказите се подреждат по важност в зависимост от това колко са сериозни, колко често се срещат и колко лесно могат да бъдат открити. Целта на FMEA е да се вземат мерки, за да се избегнат проблемите и да се намали броя на отказите. Всичко се документира и се използва за целите на непрекъснатото усъвършенстване.
 
Анализът на отказите и техните ефекти е полезен в цяла поредица от фирмени функции – дизайн, производство, качествен контрол, тестване, надеждност, поддръжка, закупуване, снабдяване, продажби, маркетинг и клиентско обслужване. В идеалния случай, FMEA започва на етапа на концептуалния дизайн и продължава през целия жизнен цикъл на продукта или услугата.
 
Този курс ви дава доста повече от стандартното FMEA обучение. Чрез примери и казуси от различни индустрии, това обучение ви води стъпка по стъпка през всички етапи на анализа и демонстрира с реални инструменти основните формати на FMEA.
 
Но курсът не спира дотук. Той дава и практически насоки за работа в екип, въвежда ви в тънкостите на спомагателните техники и инструменти на методиката, като “Дървото на отказите” и “Къщата на качеството” и поднася в изчистен и достъпен вид алтернативния Анализ на критичността (FMECA) и Поддръжката базирана на надеждността (RCM).
 


Дати 16 - 29 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS