Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Сертификационна програма по финансов мениджмънт
Помощ Регистрация Вход  English
Цели на програмата

Курсовете от програмата по Финансов мениджмънт ще осигурят качественото ви обучение като финансов експерт, както и ще гарантират достигане на нужната ви квалификация за извършване на високопрофесионален анализ. Обучението ще ви помогне:
  • Да овладеете различните техники на оценка на разходите на фирмата като
     предпоставка за максимизиране на печалбата
  • Да развиете умения да правите качествени финансови прогнози и да взимате правилни
     инвестиционни решения
  • Да можете правилно да анализирате финансовата среда и риска в съответствие с
     очакваната възвръщаемост
  • Да усвоите техники за ефективен контрол и оптимизиране на операциите във фирмата
  • Да развиете умения да планирате дългосрочно и краткосрочно успеха на вашия бизнес
  • Да усвоите доказани практики за преодоляване на конкуренцията

LEARNING SOLUTIONS