Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Измерване ефективността на предприятието (EPM)
Помощ Регистрация Вход  English
За фирмите, които посрещат предизвикателствата на съвременния конкурентен пазар, инициативите за измерване на ефективността стават все по-важни. Те могат да определят бъдещия успех на компанията. Измерването помага да се постигнат нейните стратегически и оперативни цели и е важен комуникационен инструмент. Добре проектираното измерване дава жива и динамична картина на състоянието на компанията и позволява да се управляват не само днешните дейности, но и възможностите за бъдещо развитие.
 
Но много организации са така обсебени от измерването и управлението на изпълнението, че мерят всичко, което може да се измери. Това създава привидност, че се мери ефективността. Но всъщност, от такова измерване без връзка с фирмената стратегия няма особен смисъл.
 
Въпреки честите неудачи и неправилно прилагане, измерването е сърцевината на организационния процес и носи редица ползи. Ценностите, стратегията и напредъка на една фирма се отразяват в онова, което тя е избрала да измерва и в начина, по който използва измерителите, за да променя поведението на служителите си.
 
Днес функциите на фирменото измерване на ефективността не са “командно-контролни”, а прогнозни. Отговорностите се преместват надолу в организационната йерархия и самоуправляващите се екипи вземат все повече решения.
 
Една цялостна програма за измерване и управление на ефективността на предприятието изпълнява множествени цели:
    • Измерва ключовите изисквания на клиента
    • Изяснява стратегическите цели
    • Определя критичните фактори за успеха
    • Сигнализира накъде се движи изпълнението
    • Дава основата за награждаване на отличното изпълнение


Дати 18 - 31 Юли, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS