Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Ключови метрики в управлението на продажбите
Помощ Регистрация Вход  English
Когато се вземе добро решение, продажбената машина работи тихо и ритмично и всичко е наред. Но днес бизнес средата е динамична и изискванията пред търговския мениджър са високи.
 
Грешните решения в търговията не могат да се скрият. Всяка грешка на търговския мениджър носи спад в приходите. Дори да не става въпрос за пари, изразходваното време, поетият риск и накърнената репутация са също разход, понякога сериозен.
 
Този курс разглежда ключовите метрики, коефициенти и показатели, които всеки търговски мениджър трябва да познава. Курсът ще ви помогне да зададете точните въпроси, да измерите правилните неща и да вземете решения, за които след това няма да се налага да се оправдавате.
 
Управлението на търговията от край време поставя акцента на миналото. Например, какво е направено миналия месец, за шест месеца, за година. Но регистрирането на състоянието не казва как да се върви напред и да се повишат постиженията. А най-важната задача на търговския мениджър е да наблюдава, измерва и предсказва бъдещето.
 
Това обучение показва как да използваме показатели, които откриват зараждащи се тенденции, дават възможност да се предвидят събитията и да се направи това, което не достига.
 
Курсът дава полезни инструменти, които насърчават строгост и обективност и позволяват да се съпоставят наблюденията. Разглеждат се съставът, силните и слаби страни на отделните търговски метрики. Посочва се как тези метрики се впрягат за достигане на ценни заключения и как се действа на база тези изводи. Метриките могат да се прилагат не само при планиране, но и за оценка на представянето, корекция на посоката и оптимизиране на резултатите.
 
Курсът показва и как да се заложат показатели, които насочват поведението на търговците чрез система от възнаграждения. Например, установено е, че търговски представители, които не разполагат с набор от показатели за измерване на процеса на търсене на клиенти са 30% по-неефективни. Търговските метрики за ефективност целят да насърчат шампионите и да направят екипите по-успешни.
 
Курсът е ценен справочник за всеки търговски мениджър, който мисли едновременно творчески и логически и разбира същността на постигнатите резултати.
 


Дати 4 - 17 Април, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS