Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Основни маркетингови метрики (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
(Основен курс от Сертификационната програма по Маркетинг мениджмънт)
 
Подробна програма
 
Първа седмица:
 
1. Въведение в метриките
 
2. Дял от пазара и потребителите
Пазарен дял
Относителен пазарен дял
Индекс на развитие на бранда
Индекс на развитие на продуктовата категорията
Пазарно проникване
Дял на проникването
Дял от изискванията
Индекс на интензивно потребление
Йерархия на ефектите (AAU)
Познаваемост
Отношение
Потребителски навици
Коефициент на повторна покупка
Желание да се търси - лоялност
Желание за препоръчване– потребителска рентабилност
3. Марж и печалба
Марж
Продажби, себестойност, маржове
Марж или надценка
Марж и отстъпка
Марж на приноса
Марж на каналите
Средна ценa за единица
Средна цена за статистическа единица
Променливи и постоянни разходи
Разходи за маркетинг
Принос за единица
Анализ на контролна точка
Анализ на приноса
Втора седмица:
 
4. Управление на продуктите и портфейла
Тестване
Повтаряне
Проникване
Прогнозни обеми
Канибализация
Привлечен справедлив дял
5. Ценова стратегия
Ценова премия
Резервационна цена
Ценова еластичност на търсенето
Оптимални цени и функция на търсенето
Остатъчна ценова еластичност
6. Промоция
Процент обращаемост и разходи
Преотстъпена стойност
Ценова каскада
7. Рекламни медии и уеб метрики
Рейтингови точки (GRP/TRP)
Импресии (CPM)
Реакция на честотата
Ефективно покритие
Ефективна честота
Импресии, показвания, хитове
Кликове (clickthrough rate)
Цена за импресия (CPM)
Цена за клик (CPC/PPC)
Цена за поръчка (CPO/PPO)
Посещения
Посетители
Изоставяния
8. Маркетинг и финанси
Чиста печалба
Продажбена рентабилност – (ROS)
Възвръщаемост на инвестициите – (ROI)
Изплащане
Нетна настояща стойност (NPV)
Възвръщаемост на маркетинговата инвестиция (ROMI)
Тест
 
LEARNING SOLUTIONS