Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Основни маркетингови метрики (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
(Основен курс от Сертификационната програма по Маркетинг мениджмънт)
 
Курсът разглежда основните маркетингови метрики, показатели и индикатори, които всеки мениджър трябва да познава.
 
Беше време, когато на маркетинга се гледаше повече като на изкуство отколкото като на наука. Маркетолозите просто заявяваха нуждата от още пари за ТВ реклами и големи събития, за да разпространяват посланието и да градят бранда. Директорите бодро признаваха, че им е ясно, че половината пари за маркетинг са отишли на вятъра само, че не знаят коя половина. Но времената на отпускане на бюджети на сляпо отминаха и сега се заменят с новото водещо начало – измерване и отчетност.
 
Днес управителните съвети искат от маркетинг директора да говори езика на рентабилността и възвръщаемостта на инвестицията в маркетинг. Маркетинг мениджърите трябва да развият количествените и аналитични умения необходими за управлението на рентабилността.
 
Необходимо е да се събират и анализират основни данни за пазара, да се измерват основните фактори на бизнес модела, да се анализира рентабилността на отделните акаунти и да се оптимизира разпределението на ресурсите към все по-фрагментираните медии. Това са аналитични, интензивни откъм данни и логическо мислене дейности.
 
Този курс дава полезни инструменти в това отношение. Разглеждат се съставът, силните и слаби страни на отделните маркетингови метрики. Посочва се как тези метрики се впрягат за достигане на ценни заключения и как се действа на база тези изводи. Метриките могат да се прилагат не само при планиране на кампании, но и за оценка на въздействието, корекция на курса и оптимизиране на резултатите.
 
Курсът е ценен справочник за всеки мениджър, който иска да практикува маркетинга като мисли едновременно творчески и логически и разбира същността на постигнатите резултати.
 
В практиката на всички дисциплини се използват метрики (показатели), за обясняване на явленията, диагностика на причините, споделяне на находки и открития и предвиждане на резултатите. Те насърчават строгост, взискателност и обективност и дават възможност да се съпоставят наблюдения в различни региони и периоди. Те подпомагат вникването в същността на явленията и осъществяването на сътрудничество.
 
След като метриките са математически дефинирани и споделени във фирмата, те могат да се превърнат в част от един прецизен оперативен вътрешно-фирмен език за комуникиране на стратегии и цели и тяхното изпълнение.
 


Дати 11 - 24 Април, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS