Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Презентации, проектирани за потребителите
Помощ Регистрация Вход  English
В съвременната бизнес среда не е достатъчно да вършите компетентно работата си. Необходимо е да можете да говорите добре, да сте убедителни и да комуникирате успешно. Презентационните умения са важно оръжие за спечелване на конкурентно предимство. Презентирането е едно от първите управленски умения, които мениджърът трябва да усвои. Клиентите трябва да разберат качествата на вашите продукти и решения. Ръководителите на проекти трябва да осъзнаят достойнствата на проекта и да го подкрепят. Висшият мениджмънт трябва да бъде впечатлен от вашите способности да убеждавате.
 
Презентирането е сложна смес от ерудиция, творчество и изпълнителско майсторство. Не бихте се спуснали със ски по стръмен склон без да сте се научили как да координирате движенията на тялото си, но често наблюдаваме презентатори, които излизат пред публика неподготвени и нетренирани и представянето им е травмиращо както за тях така и за аудиторията.
 
Една от причините за неуспешното презентиране е неразбирането каква е целта и какво включва презентирането като активни знания, преценки, умения и техники. От една страна публичното говорене и презентациите са ни добре познати от ежедневното излагане на различни форми на комуникация. Но от друга – едва, когато заемем водещата роля на презентатора осъзнаваме, истинската трудност да съчетаем множество умения и знания в ефективна цялост под критичния поглед на аудиторията.
 
Целта на този курс е да ви научи уверено да композирате и изпълнявате презентациите си, като се поставя акцент на всички необходими за целта елементи и се запознавате с методите и техниките, от които зависи вашия успех като презентатор.


Дати 10 - 23 Април, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   Руслан Абаджиев
LEARNING SOLUTIONS