Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Техники за справяне с когнитивните отклонения
Помощ Регистрация Вход  English
Днес мениджърите вземат важни решения в условия на несигурност. Вземането на решения е сложен процес. Но според психолозите, ръководителите прекарват 95% от времето си в интуитивен режим на вземане на решения, т.е. разчитат изцяло на евристиката.
 
В далечното минало евристичното мислене е било удобно за бърза ориентация и оцеляване с минимум усилия на мисълта. Но евристиката дава сериозни дефекти. Тя е белязана от когнитивни отклонения. Заради тях тълкуваме грешно, постъпваме ирационално, а паметта ни припомня събитията избирателно.
 
Когнитивните отклонения са изключително вредни за бизнеса. Част от информацията, която те филтрират, се оказва критично важна. Те ни правят слепи за нова информация и ни пречат да разглеждаме алтернативи.
 
Когнитивните психолози и поведенческите икономисти казват, че ограниченото време, изобилната информация и непозната динамика на днешния свят, засилват склонността ни към фатални грешки заради когнитивни отклонения.
 
Голяма част от теорията на вземане на решения е лишена от приложна стойност. Но знанията за евристиката и когнитивните отклонения са практически и полезни. Те изясняват факторите, които водят до грешки. А това ги прави нужни за всеки мениджър и организация, решили да оптимизират решенията си.
 
Днес справянето с когнитивните отклонения се оказва по-важно от всякога. Големи и малки компании влагат сериозни ресурси да образоват хората си за тяхното негативно влияние. В САЩ, например, изпълнителните директори, мениджърите и всички служители преминават учебни програми, които ги учат да откриват отклоненията и да се предпазват от тях. Особено се набляга на решенията за подбор и издигане на служители в йерархията.
 
За щастие, влиянието на отклоненията може да бъде смекчено чувствително с помощта на не много сложни техники, които да се задействат преди когнитивните отклонения да са отровили решенията ни. Този курс е посветен на справянето с отклоненията и вземането на решения, свободни от познавателни грешки.
 
 


Дати 3 - 16 Юли, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS