Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Проектиране и анализ на бизнес анкети
Помощ Регистрация Вход  English

Подробна програма

 

Първа седмица:

 

1.     Проектиране на бизнес анкети

    Как се проектира анкета?

    Откъде да започнем?

    Типове въпроси и отговори

    Формулиране на въпроси и отговори

    Отговори на разните типове въпроси

    Как да задаваме въпроси за класиране?

    Как да подредим категориите?

    Каква скала да използваме?

    Колко степенна да е скалата?

    Кога да ползваме отворени въпроси?

 

2.    Добри анкетни практики и предизвикателства

     Добри практики за анкетни въпроси

     Чести слабости при въпросите

     Думи, които да се избягват

     Добрият въпрос

     Избягване на капани при анкетите

     Съвети за форматът на анкетите

     Казус: Анализ на анкета

 

3.    Анализ, тълкуване и представяне на резултатите

     Анализ и визуализация на данните

     Как да тълкуваме резултатите?

     Нужният брой респонденти и анкети

     Изводи

 

    

Втора седмица:

 

4.     Примерни анкети: Маркетинг, продажби и клиенти

    Клиентски фокус – индивиди

    Клиентско удовлетворение

    Клиентско обслужване

    Електронна търговия

    Преговорни умения

 

5.    Примерни анкети: Операции и промяна

     Иновации

     Индивидуална промяна

     Организационна промяна

     Ефективност на екипа

     Непрекъснато подобряване

 

6.    Примерни анкети: УЧР и развитие

     Лидерски поведения

     Лидерски стил

     Вземане на решения

     Оценка на личния стил

     Емоционална интелигентност

    

Тест

 

LEARNING SOLUTIONS