Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Проектиране и анализ на бизнес анкети
Помощ Регистрация Вход  English
Анкетите могат да окажат съществено въздействие на посоката, в която се движи една компания, особено ако резултатите се представят успешно пред вземащите решения. Дали това въздействие ще е положително, зависи от качеството на анкетите. Когато са солидно проектирани и анализирани, те могат да разкрият неподозирани възможности. Лошо направените анкети ще оставят екипa и фирмените мениджъри да се лутат в неведение.
 
Обучението разглежда как се конструират ефективни анкети като разглеждаме въпросите и отговорите като едно цяло и внимаваме въпросите да не навеждат към конкретен избор. Отделено е внимание на какъв тип данни са нужни при отговора на даден въпрос. Добре фокусираните анкети дават най-голям шанс за резултати, които водят до действия.
 
При изследванията е важно първо да се помисли за целта. Има различни цели – да се проучи пазара, да се потърси обратна връзка, да се оцени изпълнението. Извеждаме подходящите въпроси след като сме дефинирали какви отговори търсим. Но не винаги е толкова просто. Малки промени във въпросите могат да изкривят отговорите и това да навреди на резултатите. Слабите резултати водят до слаби решения. Заради неточни въпроси например, можем да се окажем с продукти, които никой не иска да купи.
 
Курсът отделя внимание и на начините за визуализация на резултатите, защото и най-чудесно проектираната анкета е безполезна ако резултатите не бъдат представени и разбрани от заинтересованите и вземащите решения. Курсът предоставя и фокусирани практически съвети от рода на – не осреднявайте категориите и поредните данни, представете ги като относителна честота, или – при визуализация на интервали от данни не заблуждавайте читателите си с неравни интервали.
 
Обучението определя анкетите като ефективни инструменти за обратна връзка, средство за подпомагане на ключови решения и откриване на слепи петна в разбирането на организацията. В този курс се придържаме към простите и изпитани методи, които са доказали, че могат да бъдат полезни.
 


Дати 2 - 15 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS