Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти
Помощ Регистрация Вход  English
В съвременната динамична бизнес среда мениджърите се сблъскват с проблеми със сериозни последици. Оцеляването и дългосрочния успех зависят от намирането на правилните решения.
 
Повечето мениджъри и директори класират вземането на решения сред най-важните умения за успешно управление. И въпреки, че то е естествена част от работата им, напълно автоматично като дишането, заслужава да напомним, че усвояването на техниките на вземане на решения е толкова важно, колкото чистият въздух и нуждата да дишаме
дълбоко.  
 
Обикновено, изследователите и обучителите акцентират на оценката на различните алтернативи за вземане на решения. Този курс постига повече – разглеждат се откриването и анализа на проблемите, разработването на варианти и оценката на последиците.
 
Математическите подходи не са в центъра на разискването. Подхождаме с разбирането, че преди да се приложат математически модели трябва да се изпълни съществената задача – правилно да се структурира проблема.
 
От създаването си през 1960 г. теорията на решенията на Рейфа и Шлaйфър преминава през серия от сложни математически модели и приложения в търговията, индустрията и медицината, но до мениджърите достига само анализа на дървото на решенията. В този курс то е в контекста на по-важните решения с множествени цели. 
 
Курсът разглежда оптимизирането на резултатите при решения с множествени цели, вариантите и размяната на различни ползи, както и връзката на избора с отношението към риска. Освен количествената страна на вземането на решения се разискват психологическите аспекти и въпросите на поведението при групови решения. 
Дати 17 - 30 Юли, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS