Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Управление на непрекъснатостта на бизнеса
Помощ Регистрация Вход  English

Първа седмица:

 

1.     Въведение в непрекъснатостта на бизнеса

    Дефиниции

    Ползи от въвеждането

    Оперативен риск

    Конкурентоспособност и доставчици

    Система за управление на непрекъснатостта

    Примерна политика за BCM система

   

2.     Общ преглед и анализ на въздействието

    Същност на BCM

    Анализ на въздействието (BIA)

    Третиране на въздействието

    Определяне на дейностите

    Събиране и анализ на данните

             

3.     Възстановяване и оценка на риска

    Цели на възстановяването

    Ресурси за възстановяване

    Количествено оценяване на риска

    Идентифициране на риска

    Оценка на риска

    Регистър на риска

    Контрол и справяне с риска

 

 

Втора седмица:

 

4.     Стратегии и процедури на непрекъснатостта

    Стратегията на непрекъснатостта

    Процедури за непрекъснатост

    Снабдяване след пандемията

 

5.     Вграждане на BCM в управлението на промяната

    Управление на промяната

    Планирана промяна

    Управление на спонтанната промяна

    Организации податливи на кризи

    Основни вярвания

 

6.     Културна мрежа и условия за успешен BCM проект

    Анализ на културната мрежа

    Културен анализ на промяната

    Предпоставки за ефективен BCM

    Тестване и реално управление

    Екипи за управление на кризи

 
Тест
LEARNING SOLUTIONS