Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Управление на непрекъснатостта на бизнеса
Помощ Регистрация Вход  English
Управлението на непрекъснатостта на бизнеса (BCM) е форма на управление на търговския риск. Досега ангажираните с непрекъснатостта и справянето с кризи винаги са можели да разчитат на най-важния си ресурс хората, които са се оказвали по-жилави в сравнение с всичко останало. Но пандемията Ковид-19 постави хората във фокуса и контекста на BCM.
 
Рисковете са такива каквито са били и преди, но начинът, по който мислим за тях се е променил. Методът BCM гарантира, че ще се направи всичко необходимо, за да може фирмата да устои на ситуации, които пречат на обичайна й дейност. Управлението на непрекъснатостта дава рамката на устойчивостта на фирмата и я прави способна да реагира, за да защити своя интерес, репутация, търговска марка и дейности, които създават стойност.
 
Методът включва идентифициране на заплахите, оценка на риска, анализ на въздействието, план за управление на кризата и възстановяване. Системите за управление на непрекъснатостта са обединени в стандарта ISO22301:2012, който се очаква да стане изискуем при по-големите търгове след пандемията.
 
Ползите от внедряването на BCM са постигането на оперативна устойчивост и стабилност, повишена ефективност и рентабилност, въвеждане на непрекъснат режим на работа, предвидима реакция в случай на прекъсване, намаляване разходите за възстановяване, защита на активите, конкурентно предимство по време на криза, подобрени пазарни позиции и повишаване имиджа на компанията.
 
За успешен BCM е нужно ефективно управление на промяната. Освен техниките и инструментите на непрекъснатостта, курсът разглежда и проявите на патологична фирмена култура и психологическите защитни механизми, които правят организациите уязвими на кризи. Фирмената култура се анализира с цел дефиниране на желания организационен профил. Предлагат се начини за ползване на системите за контрол и възнаграждения за подсилване на BCM проекта.


Дати 18 - 31 Юли, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS