Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Прилагане на метода Канбан
Помощ Регистрация Вход  English
Канбан е система за контрол на запасите, използвана в производството точно навреме (JIT). Канбан прави процесите по-ефективни и минимизира риска от непредвидени проблеми. Резултатите от успешното му прилагане са намалени разходи и доволни клиенти.
 
Една от основните цели на Канбан е да ограничи натрупването на излишни запаси в различни точки на производствената линия. С Канбан могат да се уловят проблемите на ранен етап и компанията да се адаптира преди неефективността да е довела до сериозен проблем.
 
Планиращите снабдяването в Канбан използват същата информация като колегите им планиращи материалните ресурси (MRP) по отношение параметрите на всяка част. Но Канбан поема контрола като задейства поръчките за покупки и попълване на запасите в съответствие с реалното потребление. Канбан е система за контрол, на която изходът определя входа.
 
Курсът представя пътна карта за лесно въвеждане на Канбан, която незабавно ще подобри управлението на снабдяването. Той разглежда важните за внедряването на Канбан концепции, обяснява как те се прилагат на практика и представя ключови постановки за поддържане на системата и подобряване на нейната ефективност.
 
Курсът разглежда и три алтернативни входно-изходни системи за управление – ConWIP, POLCA и COBACABANA. Те имат доста общо с Канбан, но също така и своите различия, най-вече в начина, по който изравняват входа и изхода на производството. Курсът изяснява тези особености в сравнителен план, както и специфичните приложения на тези алтернативни системи.

Знанията и уменията за внедряване на Канбан и сродните методи са с висока практическа стойност и възвръщаемост. Известно е, че компаниите, които прилагат Канбан се радват на редица предимства, като ускорено производство, намалени складови разходи, ускорен оборот на капитала, подобрена оценка на риска, изпреварващо отпускане на средства, повишено качество, минимални загуби, намалени цени, ускорени процеси и поръчки.Дати 19 Септември -
2 Октомври, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS