Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Адаптивни методи на управление в сложна среда
Помощ Регистрация Вход  English

Подробна програма

 

Първа седмица:

 

  1. Действия и решения в сложна среда

Определение за сложна среда

Усложнени и сложни системи

Характеристики на сложните системи

Еволюция и сложност

Нагласа за сложна среда

Метод за управление в сложна среда

Адаптивно отпускане на ресурси

Гъвкаво производствено планиране – Казус: производство

 

  1. Адаптивно проектно управление (I)

Промяна в проектното управление

Баланс на трите елемента

Традиционни срещу адаптивни проекти

Особености на адаптивните проекти

Предимства на адаптивните пред традиционните проекти

Основни принципи на адаптивните проекти

 

  1. Адаптивно проектно управление (II)

Жизнен цикъл на адаптивните проекти

Примерен шаблон за резюме на проекта (POS)

Приоритизиране на триъгълника на обхвата

Матрица на отговорностите

Разрешаване на конфликти

Адаптивни проекти в традиционната организация

 

 

Втора седмица:

 

  1. Продуктивност на ръба на хаоса

Системно срещу сложно мислене

Правилата на новата парадигма Казус: Юбер

Комплексни адаптивни системи (CAS)

Моделът Кеневин

Петте домена

Зоната на самодоволство

Ограниченията в Кеневин

Причини и следствия в Кеневин

Ключът за прилагане на Кеневин

Стратегии за справяне чрез Кеневин

 

 

  1. Подходът “Умна простота” на BCG от Харвард бизнес скул (I)

Създателят на подхода

Основна обосновка на подхода

Твърдият и мекият подход

Шестте прости правила

      Правило 1: Какво вършат другите?

      Правило 2: Подкрепени обединители

       

  1. Подходът “Умна простота” на BCG от Харвард бизнес скул (II)

          Правило 3: Увеличена власт

          Правило 4: Увеличен взаимен обмен

          Правило 5: Къси обратни връзки – Казус: дизайн-поддръжка

          Правило 6: Награда за сработване – Казус: качество-обслужване

 

Тест

LEARNING SOLUTIONS