Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление
Помощ Регистрация Вход  English
Аджайл е методология за гъвкаво управление на проекти, сродна с Лийн, другата разпространена система за постигане на ефективност. Възникнала като набор от принципи за разработване на софтуер, днес Аджайл се прилага широко, особено във фирмите от икономиката на знанието. Аджайл се използва в маркетинга, рекламата, строителството, архитектурата, разработката на нови продукти и финансите. Целта на Аджайл е да открива по-рано проблемите в производството, преди последствията да са станали големи и разходите по отстраняването им значителни.
 
Проучвания показват, че 70% от проектите се управляват най-успешно чрез процес на постоянно усъвършенстване и откриване на най-доброто решение. Аджайл решенията дават свобода на хората, които вършат работата, да проявят талант и креативност и в рамките на кратки цикли да покажат напредък. Аджайл изпълнението е по-бързо и по-евтино и най-близко до това, което иска клиентът, дори когато изискванията му се променят в хода на работата.
 
Аджайл си позволява пълна прозрачност, което е невероятен източник на подобрения, а освен това изважда на показ непрозрачните хватки, които мениджърите прилагат на подчинените си, за да запазят своята власт. Затова Аджайл не намира радушен прием в клуба на отдадените на командно-контролни механизми.
 
Освен с философията и принципите на Аджайл, курсът обстойно запознава с артефактите, събитията и процеса Скрам, който е основната рамка и метод за прилагане на Аджайл. Застъпени са и популярните спомагателни методи Канбан и Кристъл клиър.
 
Допълнително предимство на курса е, че той не остава на плоскостта на розовото и безкритично представяне на Аджайл и Скрам, а засяга и провалите им, както и причините за тях, анализира обективно възраженията срещу методологията и показва как да се избягват основни грешки в прилагането й чрез казуса на една фирма за бизнес услуги, успешно приложила пълния Аджайл и Скрам.
 


Дати 5 - 18 Юни, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS