Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Приложни методи за изчисляване на риска
Помощ Регистрация Вход  English
Приложните методи за изчисляване на риска са сравнително нови и представляват бързо развиваща се сфера в управлението. В резултат са установени правила и вътрешни контроли за измерване и моделиране на загубите, причинени от рискове.
 
Този курс разглежда как се прилагат различните методики за управление на риска. Ще видим как в Ексел се изчисляват вероятните последствия от риска и така ще можем да вземаме информирани решения.
 
Курсът разглежда приложните понятия, свързани с вероятността. Стъпка по стъпка е представена методиката Стойност, изложена на риск (VaR), която се смята за златния стандарт в управлението на риска. Разгледани са примери и изчисления на VaR чрез исторически и параметричен модел, популярната симулация Монте Карло и т.н.
 
Моделите на Алтман и Мертън за оценка на платежоспособността и риска от неизпълнение са обяснени с примери, допълнени с изчисления на кредитния риск с помощта на моделите на очакваната и неочакваната загуба.
 
Една част от курса е посветена на инвестиционния риск. Показваме как се извеждат класически измерители на коригираната спрямо риска печалба, като коефициентите на Шарп и Сортино. Специално внимание е отделено на изчисленията на метриката за възвръщаемост на капитала – RAROC, която се използва не само от банките, но и от фирмите, за оценка на ефекта на оперативните, пазарните и кредитните рискове върху финансовото състояние на компанията.
 
Всички методи, модели и техники са обяснени с минимум сложна математика, като се решават опростени казуси и примери в Ексел чрез съответните им функции и изчисления.


Дати 10 - 23 Май, 2024
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS