CD с материали от онлайн курс €8 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €300 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Печеливши ценови стратегии и тактики €85 детайли
Медия стратегии и планиране (онлайн) €85 детайли
Изобретателно решаване на проблеми €85 детайли
Методи на бизнес анализ за оптимални решения €85 детайли
Техники за справяне с когнитивните отклонения €85 детайли
Кайзен – инструменти и метод за израстване €85 детайли
напред