Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт
Помощ Регистрация Вход  English
Форма на провеждане на обучението

Цел на обучението е да изгради практически знания и умения, които съчетават най-добрите световни практики и методи в развитието на бизнеса с уникалния опит на българските професионалисти. Ние разчитаме на комбинацията от теоретични знания с практически упражнения и дискусии върху казуси от нашата практика и тази на нашите клиенти.

Курсовете от програмата по Маркетинг мениджмънт са разработени на основата на интерактивното обучение. Курсовете се водят в традиционен присъствен формат в зала, а един от тях е в дистанционен формат на обучение по Интернет (е-обучение).

Е-обучението ви предлага следните предимства:
  • Удобството да учите когато решите и където решите без ограничения във времето и
     мястото на преподаване
  • Постоянна връзка с опитни специалисти от чрез Интернет
  • Мултимедийно представяне на учебните материали, което спомага за най-ефективното
     усвояване на знанията
Всяко обучение приключва с финален изпит. Успешното завършване на всеки курс изисква успешно представяне на изпита.

При успешно завършване получавате сертификат.

За кого е предназначена програмата?

Курсовете от програмата по Маркетинг мениджмънт са ориентирани към хора, желаещи да се реализират или да повишат квалификацията си в следните професионални области:
  • Маркетинг и продажби
  • ПР и връзки с медиите
  • Медия планиране и реклама
  • Консултантски услуги в областта на маркетинга, продажбите, рекламата

Програмата е създадена, за да въведе участниците в концепциите и практиката на маркетинг мениджмънта, като постепенно задълбочава знанията в областта. Ако нямате предварителна подготовка в областта, е препоръчително да се включите в цялата програма.

Отделното участие в курсовете не изисква предварителни знания в съответната област, но в зависимост от профила на обучението е добре да сте запознати с основите на маркетинга.

Преподавателите

Преподавателите са висококвалифицирани експерти в областта на маркетинг мениджмънта с многогодишен опит в управлението и консултирането на компании в България и чужбина. Нашият екип от професионални консултанти работи в областта на обучението повече от пет години и съчетава академичните знания с практическо приложение на теориите.

LEARNING SOLUTIONS