Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Надеждно измерване със смислени показатели
Помощ Регистрация Вход  English

Подробна програма

 

Първа седмица:

 

1.      Грешни измерители и идеи за корекции

Кога се чупят показателите?

Основните грешки с КПИ

Разработване на ефективни КПИ

Шаблон за КПИ

 

2.      Преглед и усъвършенстване на подходите за измерване

Проблеми при измерването

Особености на Балансираната карта

Признаците на идеалното измерване на изпълнението

Веригата на ефективността

Първичната концепция за фирмата

 

3.      Развитие и усъвършенстване на измерването

Какво не им достига на метриките?

Използване на каскадни метрики

Цели на измерването на изпълнението

Парадокс на големите организации

Етапи в развитието на измерването

          Разделяне на звена

          Равнопоставени метрики

          Бизнес модели на представянето

          Пресищане с метрики 

 

Втора седмица:

 

4.      Анализ на балансираното измерване

    Трудности на балансираното измерване

    Анализ на Балансираната карта

    Разширен казус

   

5.      От ABC до анализ на рентабилността на клиентите (CPA)

    Нетни приходи от клиента (CNR)

    Урокът със съкратените разходи

    Защо да използваме CPA?

    Казусът с фините измерители

 

6.      Прилагане на Анализа на рентабилността на клиентите (CPA)

     Възнаграждения по метода CPA

     Сравняване на измерителните системи

     Лесно или качествено измерване

     Организационен дизайн със CPA

     Електронна търговия и CPA

     CPA като стратегически капацитет

   

Тест

LEARNING SOLUTIONS