Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Финансово моделиране и прогнозиране с Excel
Регистрация  Вход  English

Финансовото моделиране и прогнозиране е агрегиран израз на най-мощните съвременни концепции и инструменти, достъпни на висшия управленски персонал, експерти и анализатори, които в ежедневната си работа са изправени пред необходимостта от вземане на решения в реална бизнес среда. Бързо нарастващата изчислителна мощ на компютрите донесе още едно ключово предимство - считаните за сравнително сложни финансови модели са вече достъпни за бизнеса, в многообразието на всичките му разновидности. Анализът на данни, прогнозирането и моделирането са сред най-важните задачи на успешния и информационно ефективния мениджмънт.

Основната цел на настоящия курс е да предложи на практикуващите бизнес и финансови анализи набор от най-мощните достъпни инструменти, необходими за моделиране на реални бизнес проблеми и изследвания с финансови и бизнес данни, с помощта на MS Excel. Разработените казуси имат емпирична и теоретична компонента. Основните практични примери са извлечени от финансите, икономикса и бизнеса.Дати 10 - 23 Октомври, 2017
Прод.2 седмици
Лектор   Иван Зангочев
LEARNING SOLUTIONS