Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Измерване ефективността на предприятието (EPM)
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
 
Първа седмица:
  1. Обхват и общ преглед
Обосновка
Какво представлява управлението на ефективността?
Процес и проблеми
Предимствата на цялостното фирмено измерване
Етапи на въвеждане на програмата за измерване
 
  1. Концептуално-организационна фаза
Анализ
Степен на ангажимент
Екипи и отговорности по въвеждането
 
  1. Изясняване на стратегията и целите
Критични фактори за успеха (CSF)
Как помагат визията и мисията?
Стратегическите цели
Моделът на Екълс
Клиентски изисквания
Системи за възнаграждения и стимули
Втора седмица:
 
  1. Модел за ефективност
Чернова на модела
Дефиниране на факторите за успеха
Дефиниране на КПИ
Избягване на дисфункционално поведение
Събиране на информация
Причинно-следствени връзки
Анализът на Парето
Преглед на съществуващите КПИ
Финализиране на интегрирания модел
 
  1. Подробен план за приложение
Разработване на табло с резултати
Отчет на отклоненията
КПИ графика
Дневник на инцидентите
Пусков план
 
  1. Преход към новите метрики
Анализ разходи-ползи
Избор на технология
Поддръжка и постоянно подобрение
Избягване на подводните камъни
Примери, казуси
Съвети какво да се прави и какво не
Тест
 
LEARNING SOLUTIONS