Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Ключови метрики в управлението на продажбите
Помощ Регистрация Вход  English
Първа седмица:
 
  1. Въведение
Предизвикателствата пред търговския мениджър
Метрики обърнати към бъдещето
Съотношение маркетингови / търговски метрики
 
  1. Потребителско удовлетворение и продажбени цели
Запазване на клиентите
Желание да се препоръча
Целеви обем и целеви приходи
 
  1. Потребителска рентабилност
Клиенти - скорошност и задържане
Потребителска рентабилност
Потребителска печалба
 
  1. Потребителска стойност през целия жизнен цикъл
Потребителска стойност (CLV)
CLV модел – норми на привличане, задържане, похабяване
Потребителска стойност на потенциален клиент
Разходи за привличане и задържане на клиенти
 
Втора седмица:
 
  1. Управление на продажбите и каналите
Покриване на територията от търговския екип
Цели на търговския екип и целеполагане
 
  1. Ефективност и възнаграждения на търговския екип
Коефициенти на търговска ефективност
Мониторинг и анализ на търговския екип
Анализ на канала – продажбена фуния
Усложнения
 
  1. Метрики на дистрибуцията
Числова дистрибуция
Метрики на марката и категорията – ACV, PCV
Представяне на категорията
Дял от стелажа и фейсинг
 
  1. Метрики на снабдяването
Изчерпани количества (stock-out)
Навременни доставки
Оборот на запасите
FIFO и LIFO
Сродни метрики
 
Тест
 
LEARNING SOLUTIONS