Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Основни ключови показатели в снабдяването
Помощ Регистрация Вход  English

Днес управлението на снабдяването е централна тема в бизнес литературата, заради стратегическата му важност за всяка компания. Добрите показатели на снабдяването помагат за увеличаване на печалбите и конкурентоспособността. Важно е да се научим как да подбираме КПИ, които дават количествен израз на резултатите от снабдяването.

Курсът разглежда изчерпателно добрите съвременни практики и засяга, както стратегическите така и приложните аспекти на темата. Обсъждат се различни категории КПИ, свързани с ефективността на доставките, клиентското обслужване и снабдителния ливъридж. Обръща се внимание на задължителните метрики от рода на тези за събиране на вземанията, цикълът пари-пари, индексът на перфектните поръчки, оборотът на запасите и т.н.

С дефиниции и формули за изчисляването им са обяснени 30 ключови показатели от следните категории – топ управленски метрики в снабдяването, КПИ на запасите, КПИ на поръчките и пратките и разни. Тук са включени метрики, свързани с печалбата, разходите, съотношението продажби-запаси, оборот на запасите, дни на осигуреност със запаси, доставки изцяло и навреме, оценка на транспортните разходи, следене на производствените материали и др.

На стратегическо ниво курсът разглежда триъгълника на снабдяването и връзката му с метриките. Изследват се връзките между фирмените стратегии относно продуктовото лидерство, оперативното съвършенство, близостта с клиентите и усъвършенстването на снабдяването. Курсът обяснява петте движещи сили на стойността от модела на Крофърд и Матюс. Извеждат се 40 метрики, приложими в ритейл, B2C и B2C контекст.

Курсът разяснява и модела SCOR – важен инструмент за комуникиране на решения и подобрения в снабдяването. Изяснява се пълният набор от метрики, свързани с надеждността, отзивчивостта, гъвкавостта, разходите и управлението на активите на снабдяването. В края са представени в резюме изследвания и казуси на фирми от няколко водещи индустрии от различни страни по света, използвали най-добри практики в измерване на снабдяването.Дати 2 - 8 Февруари, 2023
Прод.1 седмица
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS