Training for Business Success
Blended e-Learning
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Корпоративни финанси част II (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
Теми:

Основни теми са: нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвращаемост, взимане на инвестиционни решения; анализ и оценка на инвестиционни проекти; финансов ливеридж и капиталова структура; цена на капитала; дивиденти и дивидентна политика; деривати.

Участници:

Това обучение е ориентирано към хора, желаещи да се реализират или да повишат квалификацията си в следните професионални области: финанси и планиране, инвестиции и кредитно-финансова дейност, консултантски услуги в областта на фирмения и отраслов анализ.

Участниците в курса трябва да имат добри познания в областта на счетоводството. За достатъчна подготовка се счита успешното завършване на първите 4 курса от програмата по Финансов мениджмънт: Основи на финансовото счетоводство, Количествени методи, Управленско счетоводство и Корпоративни финанси част І.

LEARNING SOLUTIONS