Training for Business Success
Blended e-Learning
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Корпоративни финанси част II (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
Материали

Курсът се води върху разработени от лектора материали, задачи и упражнения. Те покриват целия необходим за целите на този курс обем от знания. Материалите са изготвени на български и английски език.

Курсът също така включва електронни материали на английски език под формата на електронна книга, която покрива в дълбочина разглежданите теми.

      1. Основи на Корпоративните Финанси, Росс, Шесто издание, издадено от McGraw Hill/Irwin; (електронна версия); 2002;

Посочената по-долу литература е помощна и препоръчителна.

      2. 14 Урока по Корпоративни Финанси, проф. др. Георги Петров, публикувано от Тракия М, София 2001, ISBN 954-9574-70-9, Глави 2, 3, 4, 6 & 10

      3. Сборник задачи и казуси по Корпоративни Финанси, др. Мирослав Матеев, публикуван от Тракия-М, София 2000, ISBN 954-9574-63-6
LEARNING SOLUTIONS