Training for Business Success
Blended e-Learning
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Корпоративни финанси част II (онлайн)
Помощ Регистрация Вход  English
Форма на провеждане на обучението

Този курс се провежда като онлайн обучение по Интернет. В зависимост от желанието на участника, може да бъде избран един от двата варианта за обучение:
  Онлайн формат (е-обучение), който включва онлайн материали и обучение за
     времетраенето на курса, задачи и казуси за самостоятелна и/или групова работа,
     възможност за въпроси и отговори на дискусионен форум и чат-сесии, явяване на два
     теста (междинен и финален), издаване на сертификат.
  Смесен формат, който включва всичко, изброено в онлайн формата, както и възможност
     за провеждане на 2 присъствени сесии с лектора, които се организират в зависимост от
     нуждите на участниците.

Участниците в курса, независимо кой от двата варианта на обучение избират, ще имат възможност да се запознаят в дълбочина с предоставените им материали, да решават задачи и упражнения и да разглеждат казуси от практиката, като редовно се консултират с лектора посредством дискусионен форум в Интернет или електронната поща.

Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Интернет страницата на курса съдържа:
  • Страница със събития и новини от курса
  • Програма на обучението
  • Секция Към курса, където ще бъдат публикувани всички необходими за курса материали
  • Тест център
  • Дискусионен борд за въпроси и контакти както с лектора, така и помежду участниците в
     курса и с нашия офис
  • Допълнителни материали
  • Информация за участниците и лектора

Предвидени са два теста - един междинен и един финален, както и допълнителни задачи за самостоятелна подготовка, за да могат участниците да приложат научената теория и да проверят нивото на знанията си. Успешното завършване на курса изисква успешно представяне на изпитите.

При успешно завършване получавате сертификат.

LEARNING SOLUTIONS