Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Техники за справяне с когнитивните отклонения
Помощ Регистрация Вход  English
Първа седмица:
 
  1. Какво представляват когнитивните отклонения?
  2. Система 1 и Система 2 на Канеман и Тверски
  3. Сложна ли е евристиката?
  1. Категоризиране на отклоненията?
Информационни и отклонения на егото
Сходство, целесъобразност, опит, разстояние, безопасност
Проблеми на Бенсън
 
  1. Справяне с отклонения при вземане на решения и поведенчески уклони
Групово мислене
Сляпо петно
Защита на избора
Склонност за потвърждаване
Професионално изкривяване
Ефект на наследството
Ефект на фокуса
Рамкиращ ефект на контекста
Преувеличено намаление
Илюзия за контрол
Ефект на илюзията за истина
Ирационална ескалация
Отбягване на загубата
Харесване на познатото
Избягване на решение
Съдене по резултата
Грешка при планирането
Фалшива сигурност
Предпочитание към оцеляващото
Илюзията “фигура на плувец”
Ефект на фон Ресторф
Преследване на нулевия риск
И други
 
Втора седмица:
 
  1. Справяне с отклонения в оценката на вероятността и грешни убеждения
Ефект на неопределеността
Ефект на котвата
Грешка на вниманието
Предубеденост към наличните данни
Клъстърна илюзия
Хазартна грешка
Игрова грешка (Насим Талеб)
Негативна предубеденост
Заблуда за базовата стойност
Ефект на свръх самоувереността
Тексаски стрелец
Други
 
  1. Справяне със социални или атрибутивни когнитивни отклонения
Увод: Социални КО
Ефектът на Дънинг-Крюгър
Фундаментална атрибутивна грешка
Ефектът на ореола
Илюзията на асиметричното познаване на другите
Проекция
Самообслужване
Други
 
  1. Справяне с когнитивни отклонения, свързани с паметта
Грешно припомнено доброжелателство
Непоследователно припомняне
Криптомнезия
Егоцентризъм
Конфабулация
Задно виждане
Податливост на внушения
Тест
LEARNING SOLUTIONS