Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Междукултурна бизнес комуникация
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
 
Първа седмица
 
1. Въведение: Понятия и концептуална рамка
Какво е културата?
Стереотипизация
Културният айсберг - видими и невидими елементи
Ценностна система
Практически следствия
2. Висок и нисък културен контекст - Моделът на Едуард T. Хол
Приложни схеми и инструменти
3. Културните измерения – Моделът на Герт Хофстеде
Дистанция от властта (PDI)
Индивидуализъм и колективизъм (IDV)
Мъжко и женско начало (MAS)
Избягване на несигурността (UAI)
Прагмaтизъм (LTO)
Хедонизъм и въздържание (IND)
Приложни схеми и инструменти
Втора седмица
 
4. Междукултурни способности и умения в търговската комуникация
Проучване – комуникативни стилове
Учене – табута и проблеми
Подготовка – стратегия с три категории въпроси
Приспособяване - културна емпатия
5. Междукултурни преговорни умения и стилове
Проучване – видове култури и културни разлики
Учене – проактивен режим
Подготовка – преговорни стилове и практики
Сближаване – отвъд опозицията приятел-враг
6. Управление на междукултурната комуникация
Културна интелигентност (CQ) – Моделът на Кристофър Иърли и Сун Анг
CQ - талант или умение
Четири-степенен модел
Стратегии и техники за развитие
Тест
 
LEARNING SOLUTIONS