Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Междукултурна бизнес комуникация
Помощ Регистрация Вход  English
Цели
 
Участниците:
 • Ще се запознаят с основни понятия, класификации и модели, свързани с междукултурната комуникация
 • Ще се научат да приемат нееднозначността и да се справят в обстановка с непознати правила
 • Ще се научат как да проучват културния контекст, как да влизат в режим на учене, да се подготвят за междукултурни срещи и да показват адаптивност
 • Ще развият умения за умело и уверено водене и планиране на междукултурно общуване
 • Ще обогатят инструментариума си от комуникативни и преговорни тактики и ще развият преговорна сила в междукултурна среда
 • Ще оценят ролята на културната интелигентност върху успешната комуникация с партньори и ще разберат как да увеличат културната си интелигентност
 • Ще усвоят гъвкав репертоар от поведенчески отговори и реакции в различни междукултурни ситуации
Участници
Курсът е подходящ за мениджъри и служители от различни отдели на компаниите, ангажирани с бизнес разговори и преговори в междукултурна среда, оценяване и развитие на културната интелигентност в контекста на продажбите, маркетинга, проектния мениджмънт, снабдяването и фирмените ресурси и управлението на таланта. Обучението е полезно за преговарящите с международни партньори там, където успехът и създаването на дългосрочни взаимоотношения пряко зависят от разбирането на културното многообразие и вникването в културата на партньорите.
 
Форма на провеждане
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет.
 
Онлайн форматът (е-обучение), включва:
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни:
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа:
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.
 
LEARNING SOLUTIONS