Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Междукултурна бизнес комуникация
Помощ Регистрация Вход  English
Работата с хора от други националности често води до недоразумения и пропуснати бизнес възможности. Виждали сме как в междукултурна ситуация някои мениджъри и търговци се плъзгат елегантно като олимпийски фигуристи, а други се спъват и падат като абсолютни начинаещи. Къде е разликата? Как някои успяват да изградят доверие и да подпишат сделки с латиноамериканци, китайци или германци, а други имат проблем в общуването дори с хората в техния собствен офис?
 
Познатите техники за задаване на въпроси при продажбите и преговорите не работят в междукултурен контекст. А директният подход да питате на всяка крачка за това, което не разбирате, няма да ви доведе доникъде, защото някои народи са сдържани и не споделят, а други не са толкова аналитично вгледани в собствената си култура.
 
Живеем в глобален и взаимосвързан свят. Комуникационните и транспортните технологии съдействат за сближаването, но на същностно ниво културните разлики не изчезват. Напротив – широко отворените канали за комуникация увеличават вероятността за неразбирателства, напрежение и конфликти.
 
Бизнесът днес е мултикултурно предизвикателство. Не можем да си позволим да бъдем културно нечувствителни. Не можем и да разчитаме само на здравия разум и интуицията да ни донесат случаен късмет в работата и бизнес сделките.
 
Обичайният подход да се учат културните обичаи, практики и табута на различните народи не е достатъчен и не ни подготвя за всяка ситуация. А книгите за културата и междукултурната комуникация, често са прекалено академични и затворени в собствените си кули от сложна реч.
Този курс ще ви запознае със стратегиите, моделите, инструментите и техниките, свързани с добрите междукултурни бизнес практики.
 
Ключовата стратегическа позиция при междукултурното общуване, застъпена в това обучение, е изграждането на стратегии за учене и развитие, на способността за четете на знаците, които водят към споделени и общи разбирания с културно различните.
 
Важен акцент в курса е Културната интелигентност (CQ) и нейното усъвършенстване по модела и методиката, създадени от Кристофър Иърли и Сун Анг през 2003 г.
 
Културната интелигентност (CQ) предлага на мениджърите цялостен репертоар от поведения и гледни точки, които могат да се прилагат в различни междукултурни ситуации. Тя включва познавателни стратегии от по-висш порядък, които ни дават възможност да развиваме нови евристични техники за решаване на проблеми, както и правила на общуване в непозната културна обстановка. Културната интелигентност ни придава необходимия финес за справяне и ни дава решително конкурентно предимство.
 


Дати 19 Февруари -
4 Март, 2019
Прод.2 седмици
Лектор   еФЛАГ лектор
LEARNING SOLUTIONS