Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
 
Първа седмица:  
 
  1. Какво е решение и какво не?
Кои са основните му елементи?
Каква е ползата от точния подход?
Кои са типичните грешки?
Кои са основните типове проблеми?
Какви системи използват фирмите за откриване на проблемите? 
  1. Евристичният подход
Аналитичен и евристичен процес
Евристични техники
Припознаване
Минималистични
Лексикографски
Елиминационни
Последователни
Аргументиран избор 
  1. 7-те стъпки на подхода
Дефиниране на решението
Вникване в контекста
Идентифициране на опциите
Оценка на последиците
Приоритети
Повторен преглед
Действие
Втора седмица:
     
  1. Преглед на системите за анализ
Дърво на решенията
Диаграми на Вен (Venn) и въздействието
Анализ на вероятността
Планиране на сценарии
Анализ на риска и матрици
  1. Решения при неопределеност
Критериите Максимин
EMV
Полезност по единичен признак
Тълкуване функциите на полезността
  1. Психология на решенията
Индивиди и групи
Когнитивни стилове (Hermann’s Brain Dominance
Instrument)
Групова динамика - характеристики на вземащите решения
Измерване на консенсуса
 
Тест


LEARNING SOLUTIONS