Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти
Помощ Регистрация Вход  English
Цели
 
Целта на курса е да направи анализа на решенията достъпен за широк кръг от мениджъри и администратори, които не са задължително експерти в математиката и статистиката. Основният фокус на курса е практическото управление на проблемите. Теоретични постановки се засягат, само доколкото е необходимо да се изясни приложимостта на дадена техника.
 
В курса ще намерите полезни практически насоки, независимо дали настоящия ви проблем е свързан с оценка на вариантите във връзка с противоречиви цели, дали правите избор измежду неопределени бъдещи алтернативи, стремите се да разпределяте ефективно ограничени ресурси или търсите аргументи при преговори. Дори и да не следвате плътно предложените в курса процедури ще обогатите виждането си за справяне със сложни проблеми и ще усъвършенствате уменията си за вземане на решения.
 
Участниците в обучението ще научат:
 • Да се справят в сложни ситуации, като структурират въпросите и ги организират;
 • Да определят неопределеността и да я представят в достъпен вид;
 • Да се справят с множествени цели и замени;
 • Да анализират различните гледни точки и да ги представят в логичен вид за постигане на консенсус, когато има няколко пътя за действие;
 • Да проявяват гъвкавост, при промяна на условията, коeто обезсмисля предишните решения;
 • Как да не станат жертва на прибързване, стеснен поглед, самонадеяност, филтриране, или ad hoc разсъждения без  аналитична рамка.
Участници
 
Като практическо ръководство за решаване на сложни проблеми, курсът е подходящ както за опитни ръководители така и за мениджъри в началото на своята кариера.  Той е подходящо въведение за всеки, който желае да навлезе в детайлите на методите, техниките и инструментите на вземане на решение и да усвои необходимите умения.
 
Обучението е подходящо за мениджъри и служители от различни отдели на компаниите, ангажирани със стратегически и оперативни решения в различните функции на компанията – маркетинг, снабдяване, бюджетиране, планиране на фирмените ресурси и т.н.   
 
Форма на провеждане
Този курс се провежда като дистанционно, онлайн обучение по Интернет. 
 
Онлайн форматът (е-обучение), включва: 
 • Онлайн материали за времетраенето на курса, които са на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Възможност за въпроси и отговори в дискусионен форум
 • Онлайн тест, който се решава за време и е на разположение една седмица
 • Издаване на сертификат
 
Предимствата на онлайн обучението за вас са забележителни: 
 • Учите на спокойствие, където и когато поискате
 • Учите с подходящата за вас скорост
 • Включвате се в дискусията, когато ви е удобно
 • Проверявате знанията си чрез онлайн тест
 • Не пътувате, не се отделяте от работното си място
 • Научавате повече с по-малък разход на време и пари
Материалите за обучението са в електронен формат в Интернет
страница, специално създадена за този курс. Тя съдържа: 
 • Страница със събития от курса
 • Програма на обучението
 • Секция Към курса, където се публикувани всички необходими материали
 • Тест център
 • Дискусионен форум за въпроси и контакти с инструктора, другите участниците и с нашия офис.
Предвиден е финален тест с множествени въпроси.
 
При 70% верни отговори ще получите сертификат за успешно завършено обучение.


LEARNING SOLUTIONS