Свободен достъп до ресурси
Време е ...
E-ФЛАГ организира изнесено вътрешно-фирмено обучение на тема “Анализ на финансовите отчети” за повече от 50 специалисти от голяма търговска банка...
В средата на ноември екип на еFLAG проведе двудневен корпоративен уикенд за ...
През октомври eFLAG проведе в София вътрешно-фирмено обучение за персонала на голяма фирма за бързо-оборотни стоки...
напред