CD с материали от онлайн курс €5 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €300 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Методи на бизнес анализ за оптимални решения €85 детайли
Ефективно управление на риска €85 детайли
Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти €85 детайли
Медия стратегии и планиране (онлайн) €85 детайли
Измерване ефективността на предприятието (EPM) €85 детайли
Основни маркетингови метрики (онлайн) €85 детайли
напред