CD с материали от онлайн курс €5 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €400 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт за напреднали €600 детайли
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми €85 детайли
Методи на бизнес прогнозиране €85 детайли
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти €85 детайли
Ключови метрики в управлението на продажбите €85 детайли
Лийн управление на снабдяването (онлайн) €85 детайли
напред