CD с материали от онлайн курс €5 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €300 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление €85 детайли
Лийн управление на снабдяването (онлайн) €85 детайли
Контент маркетинг €85 детайли
Междукултурна бизнес комуникация €85 детайли
Методи на бизнес прогнозиране €85 детайли
Медия стратегии и планиране (онлайн) €85 детайли
напред