CD с материали от онлайн курс €5 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €300 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Междукултурна бизнес комуникация €85 детайли
Лийн управление на снабдяването (онлайн) €85 детайли
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти €85 детайли
Приложни методи за изчисляване на риска €85 детайли
Основни маркетингови метрики (онлайн) €85 детайли
Управление на проектните разходи и стойност €85 детайли
напред