CD с материали от онлайн курс €5 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €400 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт за напреднали €600 детайли
Ключови метрики в управлението на продажбите €85 детайли
Междукултурна бизнес комуникация €85 детайли
Методи на бизнес прогнозиране €85 детайли
Основни маркетингови метрики (онлайн) €85 детайли
Корпоративни финанси част II (онлайн) €100 детайли
напред