CD с материали от онлайн курс €5 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €400 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт за напреднали €600 детайли
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми €85 детайли
Медия стратегии и планиране (онлайн) €85 детайли
Презентации, проектирани за потребителите €85 детайли
Ефективно управление на риска €85 детайли
Техники за справяне с когнитивните отклонения €85 детайли
напред