CD с материали от онлайн курс €5 детайли
Програма по финанси за не-финансови мениджъри €300 детайли
Сертификационна програма по маркетинг мениджмънт €300 детайли
Сертификационна програма по финансов мениджмънт €400 детайли
Печеливши ключови показатели за ефективност €85 детайли
Презентации, проектирани за потребителите €85 детайли
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление €85 детайли
Ефективен анализ на надеждността за справяне с рисковете (FMEA) €85 детайли
Управление на проектните разходи и стойност €85 детайли
Стратегическо мислене €85 детайли
напред