Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Активно записване
Помощ Регистрация Вход  English
Курс Времетраене Дата  
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти 2 седмици 02.04.20 Четвъртък
Ключови метрики в управлението на продажбите 2 седмици 02.04.20 Четвъртък
Надеждност и управление на заводските активи 2 седмици 02.04.20 Четвъртък
Контент маркетинг 2 седмици 09.04.20 Четвъртък
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми 2 седмици 09.04.20 Четвъртък
Печеливши ценови стратегии и тактики 2 седмици 14.04.20 Вторник
Управление на промените в бизнес процесите 2 седмици 14.04.20 Вторник
Бюджетиране 2 седмици 15.04.20 Сряда
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление 2 седмици 22.04.20 Сряда
Медия стратегии и планиране (онлайн) 2 седмици 24.04.20 Петък
Надеждно измерване със смислени показатели 2 седмици 24.04.20 Петък
Дигитален маркетинг 2 седмици 30.04.20 Четвъртък
Лийн 6 Сигма - инструментите на рентабилността 2 седмици 30.04.20 Четвъртък
Приложни методи за изчисляване на риска 2 седмици 30.04.20 Четвъртък
Печеливши ключови показатели за ефективност 2 седмици 14.05.20 Четвъртък

 Политика за възстановяване на суми

LEARNING SOLUTIONS