Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Активно записване
Помощ Регистрация Вход  English
Курс Времетраене Дата  
Техники за справяне с когнитивните отклонения 2 седмици 27.05.20 Сряда
Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти 2 седмици 28.05.20 Четвъртък
Надеждност и управление на заводските активи 2 седмици 28.05.20 Четвъртък
Контент маркетинг 2 седмици 04.06.20 Четвъртък
Приложни методи за изчисляване на риска 2 седмици 04.06.20 Четвъртък
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми 2 седмици 04.06.20 Четвъртък
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление 2 седмици 09.06.20 Вторник
Надеждно измерване със смислени показатели 2 седмици 11.06.20 Четвъртък
Ключови метрики в управлението на продажбите 2 седмици 16.06.20 Вторник
Бюджетиране 2 седмици 18.06.20 Четвъртък
Дигитален маркетинг 2 седмици 18.06.20 Четвъртък
Лийн 6 Сигма - инструментите на рентабилността 2 седмици 18.06.20 Четвъртък
Медия стратегии и планиране (онлайн) 2 седмици 23.06.20 Вторник
Печеливши ценови стратегии и тактики 2 седмици 25.06.20 Четвъртък
Управление на промените в бизнес процесите 2 седмици 25.06.20 Четвъртък

 Политика за възстановяване на суми

LEARNING SOLUTIONS