Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Активно записване
Помощ Регистрация Вход  English
Курс Времетраене Дата  
Ключови метрики в управлението на продажбите 2 седмици 27.05.22 Петък
Лийн управление на снабдяването (онлайн) 2 седмици 27.05.22 Петък
Методи на бизнес прогнозиране 2 седмици 27.05.22 Петък
Управление на непрекъснатостта на бизнеса 2 седмици 27.05.22 Петък
Ефективно управление на риска 2 седмици 31.05.22 Вторник
Техники за справяне с когнитивните отклонения 2 седмици 31.05.22 Вторник
Дигитален маркетинг 2 седмици 02.06.22 Четвъртък
Кайзен – инструменти и метод за израстване 2 седмици 02.06.22 Четвъртък
Приложни методи за изчисляване на риска 2 седмици 02.06.22 Четвъртък
Печеливши ценови стратегии и тактики 2 седмици 08.06.22 Сряда
Лийн лидерски инструменти и умения 1 седмица 09.06.22 Четвъртък
Медия стратегии и планиране (онлайн) 2 седмици 09.06.22 Четвъртък
Надеждно измерване със смислени показатели 2 седмици 09.06.22 Четвъртък
Създаване на устойчиво снабдяване 2 седмици 09.06.22 Четвъртък
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти 2 седмици 14.06.22 Вторник
Лийн 6 Сигма - инструментите на рентабилността 2 седмици 16.06.22 Четвъртък
Обновяване на класическите продажбени техники 2 седмици 16.06.22 Четвъртък
Управление на промените в бизнес процесите 2 седмици 16.06.22 Четвъртък
Изобретателно решаване на проблеми 2 седмици 22.06.22 Сряда
Измерване ефективността на предприятието (EPM) 2 седмици 23.06.22 Четвъртък
Методи на бизнес анализ за оптимални решения 2 седмици 23.06.22 Четвъртък
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми 2 седмици 23.06.22 Четвъртък
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление 2 седмици 30.06.22 Четвъртък
Надеждност и управление на заводските активи 2 седмици 30.06.22 Четвъртък
Проектиране и анализ на бизнес анкети 2 седмици 30.06.22 Четвъртък
Стратегическо мислене 2 седмици 30.06.22 Четвъртък

 Политика за възстановяване на суми

LEARNING SOLUTIONS