Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Активно записване
Помощ Регистрация Вход  English
Курс Времетраене Дата  
Ефективно управление на риска 2 седмици 15.02.23 Сряда
Адаптивни методи на управление в сложна среда 2 седмици 16.02.23 Четвъртък
Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти 2 седмици 16.02.23 Четвъртък
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми 2 седмици 16.02.23 Четвъртък
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти 2 седмици 22.02.23 Сряда
Инфлуенсър маркетинг 1 седмица 23.02.23 Четвъртък
Кайзен – инструменти и метод за израстване 2 седмици 23.02.23 Четвъртък
Стратегическо снабдяване – инструменти и техники 2 седмици 23.02.23 Четвъртък
Управление на непрекъснатостта на бизнеса 2 седмици 23.02.23 Четвъртък
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление 2 седмици 01.03.23 Сряда
Изобретателно решаване на проблеми 2 седмици 01.03.23 Сряда
Контент маркетинг 2 седмици 01.03.23 Сряда
Стратегическо мислене 2 седмици 01.03.23 Сряда
Дигитален маркетинг 2 седмици 09.03.23 Четвъртък
Лийн лидерски инструменти и умения 1 седмица 09.03.23 Четвъртък
Създаване на устойчиво снабдяване 2 седмици 09.03.23 Четвъртък
Управление на промените в бизнес процесите 2 седмици 09.03.23 Четвъртък
Техники за справяне с когнитивните отклонения 2 седмици 15.03.23 Сряда
Ключови метрики в управлението на продажбите 2 седмици 16.03.23 Четвъртък
Лийн управление на снабдяването (онлайн) 2 седмици 16.03.23 Четвъртък
Печеливши ключови показатели за ефективност 2 седмици 16.03.23 Четвъртък
Печеливши ценови стратегии и тактики 2 седмици 22.03.23 Сряда
Ефективен анализ на надеждността за справяне с рисковете (FMEA) 2 седмици 23.03.23 Четвъртък
Методи на бизнес прогнозиране 2 седмици 23.03.23 Четвъртък
Основни инструменти в продуктовия мениджмънт 2 седмици 23.03.23 Четвъртък
Проектиране и анализ на бизнес анкети 2 седмици 23.03.23 Четвъртък
Методи на бизнес анализ за оптимални решения 2 седмици 30.03.23 Четвъртък
Надеждност и управление на заводските активи 2 седмици 30.03.23 Четвъртък
Управление на проектните разходи и стойност 2 седмици 30.03.23 Четвъртък

 Политика за възстановяване на суми

LEARNING SOLUTIONS