Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Активно записване
Помощ Регистрация Вход  English
Курс Времетраене Дата  
Печеливши ключови показатели за ефективност 2 седмици 24.01.19 Четвъртък
Презентации, проектирани за потребителите 2 седмици 24.01.19 Четвъртък
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление 2 седмици 29.01.19 Вторник
Ефективен анализ на надеждността за справяне с рисковете (FMEA) 2 седмици 31.01.19 Четвъртък
Управление на проектните разходи и стойност 2 седмици 05.02.19 Вторник
Лийн 6 Сигма - инструментите на рентабилността 2 седмици 07.02.19 Четвъртък
Стратегическо мислене 2 седмици 07.02.19 Четвъртък
Контент маркетинг 2 седмици 13.02.19 Сряда
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми 2 седмици 14.02.19 Четвъртък
Междукултурна бизнес комуникация 2 седмици 19.02.19 Вторник
Ефективно управление на риска 2 седмици 21.02.19 Четвъртък
Методи на бизнес прогнозиране 2 седмици 28.02.19 Четвъртък

 Политика за възстановяване на суми

LEARNING SOLUTIONS