Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Активно записване
Помощ Регистрация Вход  English
Курс Времетраене Дата  
Презентации, проектирани за потребителите 2 седмици 04.09.17 Понеделник
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми 2 седмици 08.09.17 Петък
Управление на проектните разходи и стойност 2 седмици 13.09.17 Сряда
Ключови метрики в управлението на продажбите 2 седмици 15.09.17 Петък
Анализ на финансовите отчети 2 седмици 19.09.17 Вторник
Измерване ефективността на предприятието (EPM) 2 седмици 28.09.17 Четвъртък
Медия стратегии и планиране (онлайн) 2 седмици 29.09.17 Петък
Управленско счетоводство 2 седмици 06.10.17 Петък
Финансово моделиране и прогнозиране с Excel 2 седмици 10.10.17 Вторник
Дигитален маркетинг 2 седмици 12.10.17 Четвъртък
Ефективно управление на риска 2 седмици 13.10.17 Петък
Техники за справяне с когнитивните отклонения 2 седмици 15.10.17 Неделя
Основи на финансовото счетоводство (онлайн) 3 седмици 18.10.17 Сряда
Печеливши ключови показатели за ефективност 2 седмици 20.10.17 Петък
Бюджетиране 2 седмици 24.10.17 Вторник
Лийн управление на снабдяването (онлайн) 2 седмици 26.10.17 Четвъртък
Основни маркетингови метрики (онлайн) 2 седмици 27.10.17 Петък
Търговско право (онлайн) 2 седмици 10.11.17 Петък
Количествени методи (онлайн) 3 седмици 13.11.17 Понеделник
Контент маркетинг 2 седмици 13.11.17 Понеделник
Маркетинг одит (онлайн) 3 седмици 06.12.17 Сряда
Управленско счетоводство (онлайн) 3 седмици 07.12.17 Четвъртък
Корпоративни финанси част I (онлайн) 3 седмици 04.01.18 Четвъртък
Корпоративни финанси част II (онлайн) 3 седмици 31.01.18 Сряда

 Политика за възстановяване на суми

LEARNING SOLUTIONS