Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Активно записване
Помощ Регистрация Вход  English
Курс Времетраене Дата  
Кайзен – инструменти и метод за израстване 2 седмици 06.10.22 Четвъртък
Основни маркетингови метрики (онлайн) 2 седмици 06.10.22 Четвъртък
Управление на промените в бизнес процесите 2 седмици 06.10.22 Четвъртък
Измерване ефективността на предприятието (EPM) 2 седмици 11.10.22 Вторник
Адаптивни методи на управление в сложна среда 2 седмици 13.10.22 Четвъртък
Лийн 6 Сигма - инструментите на рентабилността 2 седмици 13.10.22 Четвъртък
Обновяване на класическите продажбени техники 2 седмици 13.10.22 Четвъртък
Техники за справяне с когнитивните отклонения 2 седмици 18.10.22 Вторник
Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти 2 седмици 20.10.22 Четвъртък
Основни ключови показатели в снабдяването 1 седмица 20.10.22 Четвъртък
Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми 2 седмици 20.10.22 Четвъртък
Управление на непрекъснатостта на бизнеса 2 седмици 20.10.22 Четвъртък
Надеждно измерване със смислени показатели 2 седмици 27.10.22 Четвъртък
Приложни методи за изчисляване на риска 2 седмици 27.10.22 Четвъртък
Стратегическо снабдяване – инструменти и техники 2 седмици 27.10.22 Четвъртък
Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление 2 седмици 02.11.22 Сряда
Контент маркетинг 2 седмици 03.11.22 Четвъртък
Лийн лидерски инструменти и умения 1 седмица 03.11.22 Четвъртък
Методи на бизнес прогнозиране 2 седмици 03.11.22 Четвъртък
Надеждност и управление на заводските активи 2 седмици 03.11.22 Четвъртък
Стратегическо мислене 2 седмици 03.11.22 Четвъртък
Управление на проектните разходи и стойност 2 седмици 08.11.22 Вторник
Дигитален маркетинг 2 седмици 10.11.22 Четвъртък
Ефективен анализ на надеждността за справяне с рисковете (FMEA) 2 седмици 10.11.22 Четвъртък
Методи на бизнес анализ за оптимални решения 2 седмици 10.11.22 Четвъртък
Ефективно управление на риска 2 седмици 15.11.22 Вторник
Изобретателно решаване на проблеми 2 седмици 17.11.22 Четвъртък
Ключови метрики в управлението на продажбите 2 седмици 17.11.22 Четвъртък
Печеливши ключови показатели за ефективност 2 седмици 17.11.22 Четвъртък
Създаване на устойчиво снабдяване 2 седмици 17.11.22 Четвъртък
Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти 2 седмици 22.11.22 Вторник
Лийн управление на снабдяването (онлайн) 2 седмици 24.11.22 Четвъртък
Медия стратегии и планиране (онлайн) 2 седмици 24.11.22 Четвъртък
Проектиране и анализ на бизнес анкети 2 седмици 29.11.22 Вторник

 Политика за възстановяване на суми

LEARNING SOLUTIONS