Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини

Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Помощ Регистрация Вход  English
Записване в последния момент
 :: Вземане на бизнес решения: умения, техники и инструменти - 02.04.20 Четвъртък
 :: Ключови метрики в управлението на продажбите - 02.04.20 Четвъртък
 :: Надеждност и управление на заводските активи - 02.04.20 Четвъртък

Активно записване
 :: Контент маркетинг - 09.04.20 Четвъртък
 :: Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми - 09.04.20 Четвъртък

Скоро
 :: Управление на промените в бизнес процесите - 14.04.20 Вторник
 :: Печеливши ценови стратегии и тактики - 14.04.20 ВторникОще обучения >>


Новини и Мнения
Свободен достъп до ресурси
повече ...

Нашата анкета
Коя е основната причина за обучаване на служителите във вашата фирма?
Повишаване на производителността
Намаляване на нуждата от надзор
Актуализация на знания и умения
Помощ при поемане на нови отговорности
Повишаване на мотивацията
 
0006172685