Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини

Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Помощ Регистрация Вход  English
Записване в последния момент
 :: Техники за справяне с когнитивните отклонения - 27.05.20 Сряда
 :: Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти - 28.05.20 Четвъртък
 :: Надеждност и управление на заводските активи - 28.05.20 Четвъртък

Активно записване
 :: Приложни методи за изчисляване на риска - 04.06.20 Четвъртък
 :: Контент маркетинг - 04.06.20 Четвъртък

Скоро
 :: Причинно-следствен анализ за решаване на бизнес проблеми - 04.06.20 Четвъртък
 :: Аджайл – гъвкави методи за ефективно управление - 09.06.20 ВторникОще обучения >>


Новини и Мнения
Свободен достъп до ресурси
повече ...

Нашата анкета
Коя е основната причина за обучаване на служителите във вашата фирма?
Повишаване на производителността
Намаляване на нуждата от надзор
Актуализация на знания и умения
Помощ при поемане на нови отговорности
Повишаване на мотивацията
 
0006230876